Currency

SKYLINE
C10 C210 R30 R31 R32 GT-R_R32 R33 GT-R_R33

1993 NISSANSKYLINE

Car Price (FOB)

¥2,930,000

Mileage : 86,361 km

Grade : GTS-T TYPE M

> See Detail
1993 NISSANSKYLINE

Car Price (FOB)

¥3,216,000

Mileage : 73,941 km

Grade : GTS-T TYPE M

> See Detail
1994 NISSANSKYLINE

Car Price (FOB)

¥7,825,000

Mileage : 44,944 km

Grade : GT-R

> See Detail
1996 NISSANSKYLINE

Car Price (FOB)

Name Your Price

Mileage : - km

Grade : GT-R V SPEC

> See Detail
1992 NISSANSKYLINE

Car Price (FOB)

¥6,945,000

Mileage : 107,222 km

Grade : AUTECH VERSION

> See Detail

SUPRA
A70 A80

1993 TOYOTASUPRA

Car Price (FOB)

¥7,905,000

Mileage : 60,982 km

Grade : GZ

> See Detail
1989 TOYOTASUPRA

Car Price (FOB)

¥1,225,000

Mileage : 149,000 km

Grade : GT TWIN TURBO

> See Detail
1994 TOYOTASUPRA

Car Price (FOB)

¥6,385,000

Mileage : 141,400 km

Grade : RZ

> See Detail
1991 TOYOTASUPRA

Car Price (FOB)

¥2,655,000

Mileage : - km

Grade : 2.5GT TWIN TURBO R

> See Detail
1992 TOYOTASUPRA

Car Price (FOB)

¥4,690,000

Mileage : 79,200 km

Grade : 2.5GT TWIN TURBO

> See Detail

SILVIA
S12 S13 S14

1997 NISSANSILVIA

Car Price (FOB)

¥2,468,000

Mileage : 168,983 km

Grade : QS AERO SE

> See Detail
1992 NISSANSILVIA

Car Price (FOB)

¥2,415,200

Mileage : 14,920 km

Grade : QS

> See Detail
1992 NISSANSILVIA

Car Price (FOB)

¥1,623,000

Mileage : 102,216 km

Grade : QS CLUB SELECTION

> See Detail
1988 NISSANSILVIA

Car Price (FOB)

¥2,655,000

Mileage : 94,472 km

Grade : KS

> See Detail
1997 NISSANSILVIA

Car Price (FOB)

¥2,105,000

Mileage : 161,936 km

Grade : KS AERO SE

> See Detail

180SX
S13

1996 NISSAN180SX

Car Price (FOB)

¥4,764,800

Mileage : 45,525 km

Grade : TYPE X

> See Detail
1993 NISSAN180SX

Car Price (FOB)

¥1,940,000

Mileage : 165,550 km

Grade : TYPE III SUPER HICAS PACKAGE

> See Detail
1992 NISSAN180SX

Car Price (FOB)

¥1,775,000

Mileage : 188,000 km

Grade : TYPE II SUPER HICAS PACKAGE

> See Detail
1993 NISSAN180SX

Car Price (FOB)

¥2,649,500

Mileage : 139,000 km

Grade : TYPE III

> See Detail
1994 NISSAN180SX

Car Price (FOB)

¥2,055,500

Mileage : 114,000 km

Grade : Other

> See Detail

CIVIC
A- EF EG EK

1988 HONDACIVIC

Car Price (FOB)

¥2,875,000

Mileage : 161,155 km

Grade : SI

> See Detail
1992 HONDACIVIC

Car Price (FOB)

¥2,825,000

Mileage : 161,605 km

Grade : SiR II

> See Detail
1990 HONDACIVIC

Car Price (FOB)

¥1,984,000

Mileage : 75,000 km

Grade : 25XT

> See Detail
1997 HONDACIVIC

Car Price (FOB)

¥1,445,000

Mileage : 112,078 km

Grade : SIR

> See Detail
2000 HONDACIVIC

Car Price (FOB)

¥2,605,000

Mileage : 184,430 km

Grade : TYPE R

> See Detail