NISSAN PRESAGE

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 11/2008

MSRP

2,567,250yen - 3,391,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
250XG DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,567,250
find 250XL DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1720kg ¥2,682,750
find 250HIGHWAY STAR DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1740kg ¥2,819,250
250XG DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1790kg ¥2,861,250
RIDER
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,934,750
RIDER S
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1710kg ¥2,934,750
find 250XL DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1800kg ¥2,976,750
find 250HIGHWAY STAR DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1825mm,
1695mm
1820kg ¥3,113,250
RIDER
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,228,750
RIDER S
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,228,750
350HIGHWAY STAR CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1820kg ¥3,139,500
RIDER
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1810kg ¥3,391,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1810kg ¥3,391,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 10/2007

MSRP

3,034,500yen - 3,328,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
RIDER 10TH ANNIVERSARY
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1710kg ¥3,034,500
RIDER 10TH ANNIVERSARY
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,328,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 6/2007

MSRP

2,457,000yen - 3,391,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
250XG DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1700kg ¥2,457,000
find 250XL DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,572,500
250HIGHWAY STAR J DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1730kg ¥2,572,500
find 250HIGHWAY STAR DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1730kg ¥2,709,000
250XG DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥2,751,000
find 250XL DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1790kg ¥2,866,500
250HIGHWAY STAR J DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1825mm,
1695mm
1810kg ¥2,866,500
RIDER
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,919,000
RIDER S
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1710kg ¥2,919,000
find 250HIGHWAY STAR DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1825mm,
1695mm
1810kg ¥3,003,000
RIDER
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,213,000
RIDER S
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,213,000
350HIGHWAY STAR CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1810kg ¥3,045,000
RIDER
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1810kg ¥3,391,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1810kg ¥3,391,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 12/2006

MSRP

2,551,500yen - 2,845,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
250HIGHWAY STAR J
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1730kg ¥2,551,500
250HIGHWAY STAR J
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1825mm,
1695mm
1810kg ¥2,845,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 5/2006

MSRP

2,404,500yen - 3,417,750yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
250XE DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1700kg ¥2,404,500
250XG DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1700kg ¥2,478,000
find 250XL DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,551,500
find 250HIGHWAY STAR DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1730kg ¥2,688,000
250XE DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥2,698,500
250XG DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥2,772,000
find 250XL DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1800mm,
1695mm
1790kg ¥2,845,500
RIDER
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1710kg ¥2,919,000
RIDER S
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1710kg ¥2,919,000
find 250HIGHWAY STAR DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4865mm,
1825mm,
1695mm
1810kg ¥2,982,000
RIDER ALPHAII
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1710kg ¥3,123,750
RIDER
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,213,000
RIDER S
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,213,000
RIDER ALPHAII
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT 4930mm,
1800mm,
1695mm
1780kg ¥3,417,750
350HIGHWAY STAR CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4865mm,
1825mm,
1685mm
1810kg ¥3,024,000
RIDER
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1685mm
1810kg ¥3,370,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4930mm,
1800mm,
1665mm
1810kg ¥3,370,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 12/2005

MSRP

2,415,000yen - 3,664,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
250XG DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,415,000
250XG AERO DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,530,500
find 250HIGHWAY STAR DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,614,500
250XG DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,709,000
RIDER S
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4945mm,
1805mm,
1665mm
1700kg ¥2,730,000
RIDER
Limited Model
DBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4945mm,
1805mm,
1685mm
1700kg ¥2,761,500
250XG AERO DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,824,500
find 250HIGHWAY STAR DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,908,500
RIDER S
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4945mm,
1805mm,
1695mm
1780kg ¥3,024,000
RIDER
Limited Model
DBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4945mm,
1805mm,
1695mm
1780kg ¥3,055,500
350XV CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1780kg ¥2,992,500
RIDER
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4945mm,
1805mm,
1685mm
1780kg ¥3,307,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4945mm,
1805mm,
1665mm
1780kg ¥3,307,500
350XV CBA-PNU31 3498cc 5 - 4840mm,
1800mm,
1695mm
1860kg ¥3,349,500
RIDER
Limited Model
CBA-PNU31 3498cc 5 - 4945mm,
1805mm,
1695mm
1860kg ¥3,664,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PNU31 3498cc 5 - 4945mm,
1805mm,
1695mm
1860kg ¥3,664,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 4/2005

MSRP

2,425,500yen - 3,118,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
V AERO
Limited Model
CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,425,500
V AERO
Limited Model
CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,719,500
RIDER ALPHA
Limited Model
CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4945mm,
1805mm,
1665mm
1700kg ¥2,824,500
RIDER ALPHA
Limited Model
CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4945mm,
1805mm,
1695mm
1780kg ¥3,118,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 10/2004

MSRP

2,320,500yen - 3,559,500yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
find V CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,320,500
find X CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,488,500
HIGHWAY STAR CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,572,500
find V CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,614,500
RIDER S
Limited Model
CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4945mm,
1805mm,
1665mm
1700kg ¥2,677,500
RIDER
Limited Model
CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4945mm,
1805mm,
1685mm
1700kg ¥2,709,000
find X CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,782,500
HIGHWAY STAR CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,866,500
RIDER S
Limited Model
CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4945mm,
1805mm,
1695mm
1780kg ¥2,971,500
RIDER
Limited Model
CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4945mm,
1805mm,
1695mm
1780kg ¥3,003,000
find X CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1770kg ¥2,887,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4945mm,
1805mm,
1665mm
1780kg ¥3,202,500
RIDER
Limited Model
CBA-PU31 3498cc 5 -
FF
4945mm,
1805mm,
1685mm
1780kg ¥3,202,500
find X CBA-PNU31 3498cc 5 - 4840mm,
1800mm,
1695mm
1850kg ¥3,244,500
RIDER S
Limited Model
CBA-PNU31 3498cc 5 - 4945mm,
1805mm,
1695mm
1860kg ¥3,559,500
RIDER
Limited Model
CBA-PNU31 3498cc 5 - 4945mm,
1805mm,
1695mm
1860kg ¥3,559,500

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 5/2004

MSRP

2,310,000yen - 2,604,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
find V LIMITED
Limited Model
CBA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,310,000
find V LIMITED
Limited Model
CBA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,604,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 4/2004

MSRP

2,236,500yen - 3,213,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
find V UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,236,500
find X UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,457,000
HIGHWAY STAR UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,488,500
find V UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,530,500
find X UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,751,000
HIGHWAY STAR UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,782,500
find X UA-PU31 3498cc 5 -
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1770kg ¥2,856,000
find X UA-PNU31 3498cc 5 - 4840mm,
1800mm,
1695mm
1850kg ¥3,213,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 7/2003

MSRP

2,130,000yen - 3,060,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
find V UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,130,000
find X UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1690kg ¥2,340,000
HIGHWAY STAR UA-TU31 2488cc 5 4AT
FF
4870mm,
1825mm,
1685mm
1710kg ¥2,370,000
find V UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,410,000
find X UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4840mm,
1800mm,
1695mm
1770kg ¥2,620,000
HIGHWAY STAR UA-TNU31 2488cc 5 4AT 4870mm,
1825mm,
1695mm
1790kg ¥2,650,000
find X UA-PU31 3498cc 5 -
FF
4840mm,
1800mm,
1685mm
1770kg ¥2,720,000
find X UA-PNU31 3498cc 5 - 4840mm,
1800mm,
1695mm
1850kg ¥3,060,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 8/2001

MSRP

2,058,000yen - 2,958,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
C TA-TU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1550kg ¥2,058,000
C TA-TNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1640kg ¥2,298,000
find CII TA-TU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1570kg ¥2,398,000
HIGHWAY STAR TA-TU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1700mm
1560kg ¥2,446,000
find CII TA-TNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1660kg ¥2,638,000
RIDER
Limited Model
TA-TU30 2488cc 5 4AT
FF
4845mm,
1770mm,
1700mm
1560kg ¥2,653,000
CIII TA-TU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1570kg ¥2,708,000
RIDER
Limited Model
TA-TNU30 2488cc 5 4AT 4845mm,
1770mm,
1700mm
1650kg ¥2,893,000
CIII TA-TNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1660kg ¥2,948,000
find CII GH-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1640kg ¥2,648,000
HIGHWAY STAR GH-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1700mm
1630kg ¥2,696,000
RIDER
Limited Model
GH-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4845mm,
1770mm,
1700mm
1630kg ¥2,903,000
CIII GH-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1640kg ¥2,958,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 11/2000

MSRP

1,998,000yen - 3,313,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
C SPLEND GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1590kg ¥1,998,000
C SPLEND GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1700kg ¥2,238,000
CII NAVI CRUISING GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1610kg ¥2,323,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1610kg ¥2,433,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1740mm
1610kg ¥2,533,000
CII NAVI CRUISING GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1720kg ¥2,563,000
PACIFIQUE NAVI CRUISING GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1610kg ¥2,565,000
CIII NAVI CRUISING GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,623,000
find AXIS
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1620kg ¥2,673,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1720kg ¥2,673,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1740mm
1720kg ¥2,773,000
PACIFIQUE NAVI CRUISING GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1720kg ¥2,805,000
CIII NAVI CRUISING LEATHER PACKAGE GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,823,000
CIII NAVI CRUISING GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1730kg ¥2,863,000
find AXIS
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4840mm,
1770mm,
1700mm
1730kg ¥2,913,000
CIII NAVI CRUISING LEATHER PACKAGE GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥3,063,000
C SPLEND KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1700kg ¥2,248,000
C SPLEND KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1800kg ¥2,488,000
CII NAVI CRUISING KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1700kg ¥2,573,000
CII NAVI CRUISING KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1800kg ¥2,813,000
PACIFIQUE NAVI CRUISING KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1700kg ¥2,815,000
CIII NAVI CRUISING KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1700kg ¥2,873,000
find AXIS
Limited Model
KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1710kg ¥2,923,000
PACIFIQUE NAVI CRUISING KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1800kg ¥3,055,000
CIII NAVI CRUISING LEATHER PACKAGE KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1700kg ¥3,073,000
CIII NAVI CRUISING KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1800kg ¥3,113,000
find AXIS
Limited Model
KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4840mm,
1770mm,
1700mm
1810kg ¥3,163,000
CIII NAVI CRUISING LEATHER PACKAGE KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1800kg ¥3,313,000
CII CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,448,000
PACIFIQUE CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,615,000
find AXIS
Limited Model
GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1630kg ¥2,828,000
CIII CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1630kg ¥2,948,000
CIII CRUISING LEATHER PACKAGE GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1630kg ¥3,148,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 6/2000

MSRP

2,398,000yen - 2,738,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
NAVI EDITION III
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,398,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1600kg ¥2,398,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1740mm
1600kg ¥2,498,000
NAVI EDITION III
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,638,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1710kg ¥2,638,000
KIDS VERSION
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1740mm
1710kg ¥2,738,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 4/2000

MSRP

2,398,000yen - 3,148,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
NAVI EDITION II
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,398,000
NAVI EDITION II
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,638,000
CII CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,448,000
PACIFIQUE CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,615,000
CIII CRUISING GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1630kg ¥2,948,000
CIII CRUISING LEATHER PACKAGE GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1630kg ¥3,148,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 1/2000

MSRP

2,398,000yen - 2,778,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
NAVI EDITION
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,398,000
NAVI EDITION
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,638,000
NAVI EDITION
Limited Model
GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1640kg ¥2,778,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 10/1999

MSRP

2,598,000yen - 3,088,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
CIII LIMITED GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1630kg ¥2,598,000
CIII LIMITED GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1740kg ¥2,838,000
CIII LIMITED KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1710kg ¥2,848,000
CIII LIMITED KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1810kg ¥3,088,000
CIII LIMITED GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1640kg ¥2,998,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 5/1999

MSRP

2,540,000yen - 3,030,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
PACIFIQUE WHITE PEARL EDITION GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,540,000
PACIFIQUE WHITE PEARL EDITION GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,780,000
PACIFIQUE WHITE PEARL EDITION KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1710kg ¥2,790,000
PACIFIQUE WHITE PEARL EDITION KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1810kg ¥3,030,000
PACIFIQUE WHITE PEARL EDITION GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1620kg ¥2,865,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 11/1998

MSRP

2,548,000yen - 3,038,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
PACIFIQUE GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,548,000
PACIFIQUE GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,788,000
PACIFIQUE KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1710kg ¥2,798,000
PACIFIQUE KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1810kg ¥3,038,000
PACIFIQUE GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1640kg ¥2,873,000

View More

NISSAN PRESAGE
NISSAN PRESAGE - Sale in 6/1998

MSRP

1,898,000yen - 3,138,000yen

FIND MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/MDRIVE DIMENSION WEIGHT MSRP
CI GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1600kg ¥1,898,000
CI GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1710kg ¥2,138,000
find CII GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,298,000
find CII GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,538,000
CIII GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1720mm
1620kg ¥2,598,000
find AXIS
Limited Model
GF-U30 2388cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1630kg ¥2,648,000
CIII GF-NU30 2388cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1720mm
1730kg ¥2,838,000
find AXIS
Limited Model
GF-NU30 2388cc 5 4AT 4840mm,
1770mm,
1700mm
1740kg ¥2,888,000
find CII KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1710kg ¥2,548,000
find CII KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1810kg ¥2,788,000
CIII KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1710kg ¥2,848,000
find AXIS
Limited Model
KH-VU30 2488cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1720kg ¥2,898,000
CIII KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4755mm,
1770mm,
1725mm
1810kg ¥3,088,000
find AXIS
Limited Model
KH-VNU30 2488cc 5 4AT 4840mm,
1770mm,
1700mm
1820kg ¥3,138,000
find CII GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1640kg ¥2,698,000
CIII GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4755mm,
1770mm,
1725mm
1640kg ¥2,998,000
find AXIS
Limited Model
GF-HU30 2987cc 5 4AT
FF
4840mm,
1770mm,
1700mm
1650kg ¥3,018,000

View More